Vastgoed verandert

In dit hoofdstuk staat de bedrijfsruimte huren groningen rol van de vastgoedmanager centraal. Vastgoed verandert immers niet vanzelf. Het zijn altijd mensen die – onder leiding van de manager – het vastgoed door hun handelen aanpassen. Managen is het leiden van mensen, de mensen in beweging krijgen en houden, met de Bedrijfsruimte huren Utrecht blik gericht op het realiseren van waarden. Hiervoor moet de manager zelf ‘in leven’ zijn, door voortdurend in contact te staan met mensen die hem voeden en aanzetten tot leren. De vastgoedmanager heeft oog voor die voortdurende veranderingen en weet die te vertalen in actie. Actie, die door de medewerkers wordt gedragen. De manager weet te inspireren en is zich bewust dat met samenwerken meer kan worden bereikt dan wanneer ieder voor zich werkt.
De vastgoedmanager kent in ieder geval zijn plicht om te zorgen dat vastgoed geen negatieve invloed heeft op de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers en de mensen in en rond het gebouw. Deze plicht geldt voor iedereen die bij het bouwen en beheren van vastgoed betrokken is: naast de vastgoedmanagers zijn dat de architecten, de ingenieurs en bouwers, maar ook de onderaannemers en de toeleveranciers. Bij overtredingen treedt de Wet op de Economische Delicten in werking. Per 1 april 2007 is de zorgplicht opgenomen in de Woningwet, die zich uitstrekt tot alle bouwwerken en niet alleen tot woningen!
De bedrijfsruimte huren in amerfoort vastgoedmanager zal er alles aan doen om de navolgende praktijksituatie te voorkomen: de huisvesting van ruim een derde van de zorginstellingen voor gehandicapten voldoet niet aan de eisen. Dat meldt het Bouwcollege, een toezichthoudend orgaan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Cobouw, 29 juli 2004). Veeleer toont de vastgoedmanager belangstelling voor de gebruikers van vastgoed en voelt hij zich verplicht om het bedrijfspand te huur Apeldoorn  beste vastgoed voor mensen te realiseren en te onderhouden tegen de laagste levensduurkosten. De vastgoedmanager streeft naar deugdelijkheid en voortreffelijkheid door bijvoorbeeld extra licht – zoals sterke TL-balken
– in verzorgingstehuizen aan te brengen, zodat demente ouderen iets beter functioneren: ze zijn minder depressief en kunnen meer dingen zelf doen, zoals eten of naar het toilet gaan. Hun dementie schrijdt marginaal trager voort, aldus onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Hun huisvestingssituatie helpt om hun welzijn zo lang mogelijk optimaal te houden (NRC Handelsblad, 11 juni 2008).
Kenmerkend voor het beheren van vastgoed is dat huurders van vastgoed regelmatig
– maandelijks, per kwartaal of per jaar – hun huur betalen. In ruil daarvoor rekenen zij op de voortdurende zorg van de vastgoedmanager voor hun huisvestingssituatie. Werken op basis van reciprociteit met vertrouwen als uitgangspunt is in dit geval een goede strategie voor een resultaat dat voor iedereen goed is. Wederkerig vertrouwen is de smeerolie van een buitengewoon effectief en efficiënt werkend economisch systeem (zie ook F. de Waal, Wederkerigheid bij hogere primaten, 2005 en 2007). Dat kunnen talloze vastgoedbeheerders elke dag weer vaststellen bij de vele transacties die worden afgesloten, zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen om de naleving van overeenkomsten af te dwingen. Door te werken op basis van vertrouwen worden steeds kosten bespaard, namelijk de tijd en het geld die anders worden gestoken in de
56

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

462 Reacties op

  1. Pingback: sex games japanese

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.