De ORR berekenen

Bij de ORR berekenen we eerst de contante waarde van alle investeringen (CWrnv) op basis van de investeringen en de goedkoop kantoor huren breda financieringsrente (ro). De periodieke netto cash flow van inkomsten en overige uitgaven maken we contant (CWEx) tegen de herbeleggingrente (re). HOOFDSTUK 3 – VASTGOEDEXPLOITATIE: GEBRUIKEN EN BELEGGEN 73 Als de belegging een looptijd van N perioden heeft dan geeft de volgende vergelijking de ORR. Hierbij gelden de volgende deelvergelijkingen.  t 1 =1 (1 + rc) De MIRR heeft een iets andere benadering. Van alle positieve netto kasstromen wordt de eindwaarde berekend (EWpJus) gebruik makend van de herbeleggingrente re. Alle negatieve netto kasstromen worden contant gemaakt (CWmin) tegen de financieringsrente rn. De oplossing goedkoop kantoor huren groningen van de MIRR is weergegeven in de volgende vergelijking. Hierbij gelden de volgende deelvergelijkingen. us = L CFplust . (1 +re r-t en t=I Direct rendement, indirect rendement en totaal rendement Zowel de rendementseis als de IRR definiëren we als een gemiddeld rendement over meerdere perioden. Het totaal rendement (Total Rate of Return: TRR) en zijn componenten indirect en direct rendement hebben betrekking op één tijdvak. In Nederland is dat tijdvak een jaar. In Angelsaksische systemen wordt vaak een kwartaal als tijdvak gebruikt. Direct rendement goedkoop kantoor huren amersfoort De Engelse synoniemen voor direct rendement zijn cash return, income return. Het direct rendement is gelijk aan de netto kasstroom (NCFt) in een periode gedeeld door het geïnvesteerd vermogen (Wt-J), of wel waarde, aan het begin van een periode zoals weergegeven in de volgende vergelijking. NCF direct rendement = –1 V\1i-1 De kasstroom in de teller betreft de netto opbrengsten uit goedkoop kantoor huren apeldoorn exploitatie. Investeringen en desinvesteringen maken geen deel uit van deze kasstroom. De waarde in de noemer kan zowel de marktwaarde zijn als de DCF-waarde. De boekwaarde mag niet gebruikt worden omdat deze mogelijk niet de werkelijke waarde vertegenwoordigt.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *