Een commerciële vastgoedbelegger zal een vastgoedportefeuille vooral op rendement en risico (de fluctuatie van het rendement) beoordelen. Bij een vastgoedbelegging die voor langere tijd wordt aangehouden bedrijfsruimte huren Breda vinden de kasstromen op verschillende tijdstippen in de tijd plaats. De vastgoedmanager zal de kasstroom in het eerste jaar veel prettiger vinden dan de kasstroom in bijvoorbeeld het vijfde of het zesde jaar. De vastgoedmanager heeft immers liever geld nu dan in de onzekere toekomst. Om deze reden mogen we de bedrijfsruimte huren groningen kasstromen op verschillende tijdstippen niet zomaar bij elkaar optellen. Figuur 7-25 Schematische weergave van een investering in een vastgoedobject 10 = investering op tijdstip 0 lo 1 V(KS) = verwachte netto operationele kasstroom in een bepaald jaar 2 We moeten aan kasstromen die verder in de toekomst liggen op dit moment een lager gewicht toekennen dan aan kasstromen die in de nabije toekomst liggen. Rekentechnisch heet dit verdisconteren of contant maken. Daarom wordt de methode ook vaak met de Engelse afkorting DCF van Discounted CashFlows genoemd. De kasstromen worden immers verdisconteerd. In formulevorm ziet dit er als volgt uit: V(KS) Constante waarde = — ‘ (1 +i)’ In de formule staat V(KS)t voor de verwachte kasstroom op tijdstip t. De tijdvoorkeur van geld wordt door het symbool i (van interest) aangegeven. In de bedrijfspand huren Amersfoort praktijk wordt deze vaak benaderd door de risicovrije rente op bijvoorbeeld een depositorekening (voor een betere beeldvorming kan men ook van een spaarrekening uitgaan). Zo bedraagt bijvoorbeeld de contante waarde van bedrijfspand te huur Apeldoorn een verwachte kasstroom ter grootte van 1 00 aan het einde van het vijfde jaar op dit moment bij een tijdvoorkeurvoet van 4 procent (i = 0,04): Constante waarde = l OO = 82,19 (1,04)5 266 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.5.l De interpretatie is nu als volgt. Om over vijf jaar over een bedrag van € 100 te beschikken moet de vastgoedmanager nu vijf jaar lang een bedrag van € 82, 19 tegen 4 procent rente uitzetten. Over vijf jaar heeft hij dan exact de benodigde € 100 ter beschikking.

 

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.