De verschillende fasen

De verschillende fasen zijn nauw met elkaar verbonden en vormen een geheel. Op de raakvlakken vinden de transacties plaats: een huurcontract tussen de gebruiker en de belegger, 116 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN een koopcontract tussen de belegger en de flexplek huren breda vastgoedontwikkelaar, een aannemingscontract tussen de ontwikkelaar en de bouwer, een koopovereenkomst voor de bouwrijpe grond tussen de vastgoedontwikkelaar en de grondexploitant, de aannemingscontracten die de flexplek huren groningen grondexploitant sluit en de koopovereenkomsten voor de te verwerven gronden en/of opstallen. Door het totale proces vanuit deze optiek te bezien kunnen we het gehele proces optimaliseren. Voor ons begint dat bij de waardecreatie. Zo zouden we ons af kunnen vragen of de opbrengst van 200 niet 210 kan zijn door extra te investeren in óf de kwaliteit van het vastgoed en/of de kwaliteit van het gebied en hoeveel we dan extra kunnen investeren. Als het resultaat van de grondexploitatie bij eerste doorrekening niet positief maar negatief is, dan worden deze optimalisaties nog relevanter (hoewel ze in feite altijd relevant zijn). Blijft het resultaat van een grondexploitatie negatief, dan is de grondexploitatie onrendabel. Als het resultaat van de grondexploitatie negatief is en het project toch wordt uitgevoerd, dan eindigt de grondexploitatie toch op 0 flexplek huren amersfoort omdat dan één of meerdere partijen dit verlies zullen moeten dragen. Private partijen hebben een winstdoelstelling: onrendabele projecten moeten niet aangenomen worden. Alleen als private partijen een secundaire doelstelling hebben met hun deelname aan een project kunnen ze mogelijk een deel van het verlies op zich nemen. Andere, veelal publieke of semi-publieke partijen, zullen echter het grootste deel van de onrendabele top op zich nemen. Grondexploitaties van gebiedsontwikkelingen strekken zich uit over een lange of zeer lange periode van soms wel 30 jaar. Dat brengt grote onzekerheden en risico’s met zich mee: risico’s die niet alleen negatief (in de zin van een negatieve afwijking van het verwachte resultaat) maar ook positief kunnen uitwerken (positieve afwijkingen). Door tijdens het proces te sturen op beperking van de negatieve afwijkingen en het optimaliseren van positieve effecten, waardecreatie, kunnen onrendabele toppen op gebiedsexploitaties mogelijk beperkt worden. In dit flexplek huren apeldoorn hoofdstuk is de grondexploitant een abstractie. In de werkelijkheid kan de grondexploitant een projectontwikkelaar zijn, een gemeente, een samenwerking van publieke partijen of een samenwerking van publieke en private partijen. In dit hoofdstuk gaan we verder op detail in op de rekenkundige en financiële aspecten die gemoeid gaan met ons eenvoudige schema in figuur 5.1. 5.1 Grondopbrengsten De opbrengsten uit verkoop van bouwrijpe kavels: de grondwaarde, vormen de belangrijkste opbrengstenpost in een grondexploitatie. De andere opbrengsten binnen een gebiedsexploitatie kunnen bestaan uit inkomsten uit tij delijke exploitatie, ontwikkelbijdragen en verrekeningen en last but not least bijdragen van de overheden. Voor het bepalen van de grondwaarde zijn een aantal methoden in gebruik. We moeten ook hier letten op het verschil tussen grondprijs en grondwaarde. Een prijs ontstaat op de markt, in onderhandelingen. Een waarde is altijd berekend vanuit het perspectief van een partij . Het verschil tussen grondwaarde en grondprijs is analoog aan het in hoofdstuk 3 beschreven verschil tussen waarde en prijs van vastgoed

Dit bericht is geplaatst in flexplek huren amersfoort, flexplek huren apeldoorn, flexplek huren breda, flexplek huren groningen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *