Category Archives: Kantoor huren bedrijfsruimte huren

Kantoor huren bedrijfsruimte huren

Taakvolwassenheid

De kans bestaat dat men hoge verwachtingen heeft op relatief korte termijn. Uit de praktijk blijkt dat wezenlijke veranderingen pas bereikt worden na een langere tijd en stapje voor stapje. • De leiderschapsstijl: een kans bestaat dat de leiderschapsstijl en … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Elektronische handel

Organisaties worden niet alleen beoordeeld op de voortgebrachte goederen en diensten maar ook op de kwaliteit van de overige uitvoer. Hier- kwaliteit bij kan worden gedacht aan: • arbeid: uittredende mensen (ontslag, pensionering, WAO); • natuur: afval- en uitvalstoffen, vrijgekomen … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Niet-rationele besluitvormingsprocessen

Niet-rationele besluitvormingsprocessen Het besproken rationele besluitvormingsproces kan worden opgevat als een ideaal model. Er wordt van uitgegaan dat een beslissing voortkomt uit een duidelijke probleemstelling, en dat er bewuste keuzes worden gemaakt na een zorgvuldige afweging van een aantal alternatieven. … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Cognitieve structurering

Bedrijfsfitness is de zorg voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemers in een organisatie. Deelnemen aan bedrijfsfitness kan een gunstige invloed hebben op ziekteverzuim, arbeidsrendement en bedrijfscultuur. Spanning door sport ontlast het lichaam en de geest en reduceert … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De invloed van participatief en democratisch leiderschap

De invloed van participatief en democratisch leiderschap is dat: – medewerkers gemotiveerder zijn en initiatief tonen; – medewerkers minder afhankelijk zijn en meer zelfstandig kunnen werken; – er minder agressie waar te nemen valt; – het teamwork bevordert. Ofschoon de … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Management Development

Uit de praktijk blijkt dat aan Management Development een aantal problemen kleeft. Deze problemen zijn vooral bedrijfseconomisch van aard: • Alleen zeer grote organisaties hebben ruimte voor MD-trajecten. Deze organisaties hebben voldoende mogelijkheden voor job-rotation en hebben een draagvlak om … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Werving en selectie

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen. De kwaliteit van organisaties wordt dan ook in grote mate bepaald door de kwaliteit van de aangestelde mensen. Aangezien functies in de loop der tijd snel veranderen, selecteren organisaties steeds vaker mensen voor loopba- loopbanen … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De negentiende eeuw

Aan het einde van de negentiende eeuw waren in de Verenigde Staten de bedrijven enorm in omvang toegenomen omdat de afzetmarkt voortdurend groeide. De bestaande beheersings- en besturingsmethoden waren hierop echter niet berekend. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen superieuren en … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het ontstaan van het vakgebied

Het vak is ontstaan uit de behoefte op gestructureerde wijze na te denken over en vat te krijgen op organisaties en wat erin gebeurt. Zo geformuleerd is het vak al erg oud. Socrates en Plato stelden reeds in de vierde … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Succesfactoren voor strategische allianties

Volledige joint venture volledige joint venture Hier is sprake van een lange-termijnsamenwerking, waarbij de samenwerkende ondernemingen uitgebreide middelen ter beschikking stellen en een gezamenlijke onderneming opzetten. Het overgrote deel van de output blijft binnen de nieuw opgezette onderneming. Voorbeelden hiervan … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment