Maandelijks archief: mei 2017

Niet-rationele besluitvormingsprocessen

Niet-rationele besluitvormingsprocessen Het besproken rationele besluitvormingsproces kan worden opgevat als een ideaal model. Er wordt van uitgegaan dat een beslissing voortkomt uit een duidelijke probleemstelling, en dat er bewuste keuzes worden gemaakt na een zorgvuldige afweging van een aantal alternatieven. … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 295 Reacties

Cognitieve structurering

Bedrijfsfitness is de zorg voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemers in een organisatie. Deelnemen aan bedrijfsfitness kan een gunstige invloed hebben op ziekteverzuim, arbeidsrendement en bedrijfscultuur. Spanning door sport ontlast het lichaam en de geest en reduceert … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 3.311 Reacties

De invloed van participatief en democratisch leiderschap

De invloed van participatief en democratisch leiderschap is dat: – medewerkers gemotiveerder zijn en initiatief tonen; – medewerkers minder afhankelijk zijn en meer zelfstandig kunnen werken; – er minder agressie waar te nemen valt; – het teamwork bevordert. Ofschoon de … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 458 Reacties

Management Development

Uit de praktijk blijkt dat aan Management Development een aantal problemen kleeft. Deze problemen zijn vooral bedrijfseconomisch van aard: • Alleen zeer grote organisaties hebben ruimte voor MD-trajecten. Deze organisaties hebben voldoende mogelijkheden voor job-rotation en hebben een draagvlak om … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 169 Reacties

Werving en selectie

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen. De kwaliteit van organisaties wordt dan ook in grote mate bepaald door de kwaliteit van de aangestelde mensen. Aangezien functies in de loop der tijd snel veranderen, selecteren organisaties steeds vaker mensen voor loopba- loopbanen … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 343 Reacties

De negentiende eeuw

Aan het einde van de negentiende eeuw waren in de Verenigde Staten de bedrijven enorm in omvang toegenomen omdat de afzetmarkt voortdurend groeide. De bestaande beheersings- en besturingsmethoden waren hierop echter niet berekend. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen superieuren en … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 193 Reacties