Maandelijks archief: april 2017

Het ontstaan van het vakgebied

Het vak is ontstaan uit de behoefte op gestructureerde wijze na te denken over en vat te krijgen op organisaties en wat erin gebeurt. Zo geformuleerd is het vak al erg oud. Socrates en Plato stelden reeds in de vierde … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 477 Reacties

Succesfactoren voor strategische allianties

Volledige joint venture volledige joint venture Hier is sprake van een lange-termijnsamenwerking, waarbij de samenwerkende ondernemingen uitgebreide middelen ter beschikking stellen en een gezamenlijke onderneming opzetten. Het overgrote deel van de output blijft binnen de nieuw opgezette onderneming. Voorbeelden hiervan … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 312 Reacties

Omgeving en organisatie

De bekendste en meeste toegepaste benadering van portefeuilleanalyse is afkomstig van de Boston Consulting Group (BCG). Boston Consulting Group Deze benadering richt zich op drie aspecten van de business unit, namelijk: de omzetwikkeling (uitgedrukt in het relatieve marktaandeel); 2 de … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 177 Reacties

Het milieu

Het milieu wordt gezien als een van de meest strategische aandachtsvel- strategische aandachtsvelden den voor de komende jaren. De milieu-uitdaging waarvoor elke organisatie staat kent drie dimensies:s Het schoonmaken van de huidige activiteiten Het is van groot belang dat organisaties … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 207 Reacties

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wettelijke voorschriften van de provincie mogen niet in strijd zijn met voorschriften van het Rijk. Ministeriële verordeningen mogen niet in strijd zijn met een AMvB of een formele wet. AMvB’s mogen niet in strijd zijn met een formele wet. De … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 341 Reacties

De begrippen materiële wet/formele wet

Rechtsbronnen De vindplaatsen van het recht worden ook wel de rechtsbronnen genoemd. De belangrijkste rechtsbronnen zijn: de Grondwet, wetten, verdragen, de jurisprudentie en het gewoonterecht. Hierna wordt op deze rechtsbronnen afzonderlijk ingegaan. 1.3.1 Grondwet In de Grondwet is de grondslag … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 225 Reacties

Temple Church

We lopen de trap op naar de hoofdingang van Temple Church. Ik zie dat de kerk aan de buitenkant prachtig is versierd met beelden, symbolen en versierselen, uitgehouwen in steen. Het hoge vrouwengezang dat vanuit de kerk klinkt, wordt helderder … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 10 Reacties

Extra uitleg

Voor niets heeft de mens meer angst dan voor het onbekende. Dat geldt ook voor de bijeenkomst in London, waar ik vanavond naartoe vlieg. Van professor Markowitz heb ik twee adressen gekregen. Het eerste adres waar ik mij direct bij … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 296 Reacties

Wetenschappers en medici

“We trainen mensen om hard en schijnbaar sterk te worden. Dat doen we in assertiviteitstrainingen. Vooral voor mannen is het niet stoer om hun zachte kant te laten zien. Helaas heeft dit zijn prijs. Veel mensen zijn zo verhard en … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 429 Reacties

Een sterk verlangen

Er is bij mij een sterk verlangen ontstaan om de diepere betekenis van de vierde dimensie te begrijpen, maar ik merk dat een gevoel van ongeduld en irritatie zich van mij meester maakt. Waarom weten wij niets van de vierde … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 223 Reacties