Maandelijks archief: februari 2017

P-groepering tegenover F-groepering

Als we nu op uitvoerende niveaus naar voordelen en nadelen van de verschillende vormen van arbeidsverdeling kijken, dan is het voor een goed begrip dienstig de F(unctiegewijze)opzet te stellen tegenover de P(roductiegewijze)-opzet. De voor- en nadelen van deze twee vormen … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 1.024 Reacties

Business unit-structuur (BU-structuur)

De business unit-structuur is in figuur 6.1 5 schematisch weergegeven. Binnen de business unit-structuur komen resultaatverantwoordelijkheid, decentralisatie van bevoegdheden en marktgerichtheid goed tot hun recht. In zuivere vorm vergt de business unit-structuur een volledige optuiging kantoorruimte huren breda met eigen … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 464 Reacties

Organisatiestructuur: begripsomschrijving

Organisatiestructuur: begripsomschrijving Het ontwerpen van een organisatiestructuur en het beoordelen van een reeds bestaande organisatiestructuur, houdt de volgende activiteiten in: het indelen van de te verrichten werkzaamheden in functies en taken van afdelingen, werkgroepen en individuele functionarissen; het vaststellen van … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 347 Reacties

Programmeerbare beslissingen

Soorten beslissingen en procedures/technieken Het maken van een onderscheid tussen verschillende soorten beslissingen (zoals onderscheiden in subparagraaf 5. 1. 1) is van belang, omdat algemene uitspraken en richtlijnen over de ene soort beslissing niet van toepassing behoeven te zijn op … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 243 Reacties

Fasemodel van besluitvorming

Besluitvorming heeft, zoals hiervoor is aangegeven, in een modelmatige benadering niet alleen betrekking op het feitelijk nemen van een beslissing. Het omvat het hele traject vanaf het signaleren van een probleem, via het zoeken naar alternatieve oplossingen, tot aan de … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 474 Reacties

Implementatie van strategische plannen

Implementatie van strategische plannen vergt actieplannen voor de verschillende functionele deelgebieden en doorgaans ook aanpassingen in de organisatiestructuur en wijzigingen in het dagelijks (doen) functioneren van de organisatieprocessen en -cultuur. We zullen de daarbij uit te werken punten kort aanstippen. … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 378 Reacties

Beleidsmatrix

Beleidsmatrix Om op grond van toekomstverwachtingen strategische keuzen te maken vanuit een totaalbeeld van activiteiten is uit de hiervoor ontwikkelde portfoliogedachte een zogenoemde beleidsmatrix ontwikkeld (door Shell). Zoals de benaming al weergeeft, wordt ook in dit geval gebruikgemaakt van een … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 297 Reacties

De strategische ‘control’

Een volgend aspect is de strategische ‘control’. Een strategie is altijd gebaseerd op veronderstellingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Zodra deze veronderstellingen niet meer juist zijn, is daarmee het plan ondeugdelijk geworden. Strategische ‘con trol’ heeft ten doel regelmatig te … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 3.269 Reacties

Risicomanagement

Risicomanagement, taak topleiding en ‘governance’ code geintegreerd risicobeheer In de nabije toekomst zal (ge├»ntegreerd) risicobeheer een steeds belangrijker rol spelen binnen het totale bedrijfsbeleid, zo wordt verwacht. Door ‘affaires’ van de laatste tijd, denk bijvoorbeeld aan Enron (in relatie tot … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 147 Reacties

Het loonverschil

Ten slotte is het loonverschil tussen de hoogte en de laagst betaalde werknemer in de Franse bedrijven vele malen groter dan in de Duitse bedrijven. De werknemers op het laagste niveau krijgen in Duitse bedrijven meer betaald en zijn beter … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 239 Reacties