Maandelijks archief: december 2016

Een cognitieve illusie

Jaren later begreep ik dat mijn docent ons probeerde te waarschuwen voor de charme van de psychopaat. Een toonaangevend onderzoeker op het gebied van psychotherapie bevestigde dat mijn docent ons het juiste advies had gegeven.5 De overeenkomst met de Müller-Lyer-illusie … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 503 Reacties

Rol van de burgerlijke rechter

Rol van de burgerlijke rechter Tot de competentie van de burgerlijke rechter behoort de kennisneming van alle geschillen over eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten, over schuldvorderingen of over (andere) burgerlijke rechten. Uit de jurisprudentie blijkt dat de burgerlijke rechter … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 592 Reacties

Algemene wet bestuursrecht

Jansen dient een aanvraag in bij het bestuursorgaan om tegen zijn buurman Sampers bestuursdwang uit te oefenen. Sampers heeft namelijk een garage gebouwd zonder vergunning en Jansen ondervindt veel overlast van de bouw. De gemeente voldoet aan het verzoek. De … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 405 Reacties

De feitelijke werkzaamheden

Belanghebbende Volgens art. 1:2 Awb wordt onder ‘belanghebbende’ verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een belang is in elk geval rechtstreeks als het een eigen, objectief bepaalbaar, actueel en persoonlijk belang is, dat rechtstreeks bij het … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 259 Reacties

De WEB

Het saneringsplan moet de instemming van Gedeputeerde Staten verkrijgen die binnen 15 weken beslissen (art. 39 lid 2 WEB). In de vier grote steden keuren burgemeester en wethouders het plan. Na de instemming van het plan wordt toezicht gehouden op … Lees verder

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | 366 Reacties