Monthly Archives: oktober 2016

Relatie met andere wetgeving

De Onteigeningswet heeft raakvlakken met de WRO en de WSDV. Wet op de Ruimtelijke Ordening Onteigening ten behoeve van de realisering van een bestemmingsplan vindt in het algemeen plaats nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Indien, zoals in spoedgevallen, niet … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De monumentenvergunning

De monumentenvergunning, doorgaans voor een bouwplan, treedt in werking (art. 16 lid 6 Monw) als de beroepstermijn is verstreken. Als tegen de monumentenvergunning beroep bij de rechtbank is ingesteld, treedt de winkel huren breda werking van de vergunning in als … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De technische en procedurele voorschriften

In hoofdstuk 5 en 6 zijn de technische en procedurele voorschriften uit de Woningwet beschreven, waaraan men zich moet houden bij het in stand houden, gebruiken of slopen van bestaande woningen en andere bouwwerken alsmede de voorschriften bij het bouwen … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het exploitatieplan

Het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is vastgesteld, is nog niet onherroepelijk. 3 Het gebied is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet. 4 Het bouwplan is aan te merken als … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een bouwvergunning

Indien een aanvrager van een bouwvergunning een beroep doet op het artikel en wil afwijken van de prestatie-eis, moet hij ten genoege van burgemeester en wethouders aantonen dat aan de winkel huren breda functionele eis wordt voldaan. 248 6 Woningwet: … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Aan het bouwwerk genoemde kenmerken

Monument én voldoet aan de kenmerken van art. 2 Bblb: het bouwwerk is bouwen als bedoeld in noot 2 Monument én het is een bouwwerk bedoeld in art. 2 Bblb (zie noot 5) dat aan alle in art. 2 aan … Continue reading

Posted in winkel huren amersfoort, winkel huren apeldoorn, winkel huren breda, winkel huren groningen | Leave a comment