Het bijbehorende organisatiemodel

Zijn analyse richtte zieh op het bijbehorende organisatiemodel: de bureaucratie. Het bureaucratische stelsel kantoorruimte huren breda wordt gekenmerkt door een strakke hierarchie, duidelijke bevelslijnen en een complexe arbeidsverdeling. De persoonlijke belangen van de mensen die werken in een bureaucratie zijn ondergeschikt aan de formeel vastgestelde doelstellingen van de organisatie. Deze perken enerzijds hun vrijheid in, maar scheppen tevens voorspelbaarheid en stabiliteit, en daarmee zekerheid. Bureaucratieen zijn zo oud als de menselijke beschaving. De Romeinse legioenen, het ambtelijke bestuursapparaat van kantoorruimte huren groningen de Chinese keizers en de rooms-katholieke kerk zijn historische voorbeelden van bureaucratisch bestuurde instellingen. Nieuw was echter dat dit stelsel zijn invloed uitbreidde tot in alle vezels van de samenleving. Weber verwachtte dat het bureaucratische model zieh zou verspreiden omdat het het meest efficiente systeem is om een complexe arbeidsverdeling te coördineren en zo complexe maatschappelijke doelstellingen te realiseren. En de geschiedenis heeft hem gelijk gegeven: de 2oe eeuw was de eeuw van de bureaucratie. Het bureaucratische systeem heeft altijd op gespannen voet gestaan met verandering, juist door de rigide structuur kantoorruimte huren amersfoort die voorspelbaarheid en zekerheid schept. Echter, ‘kapitalisme is, door zijn aard, een vorm of methode van economische verandering en kan dan ook nooit stil staan’, zoals de econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) schreef. ‘Creatieve destructie’ is volgens Schumpeter een wezenskenmerk van het kapitalistische stelsel. Het vernietigt voortdurend bestaande structuren en verhoudingen om er iets anders voor in de plaats te stellen – iets beters, zeggen de voorstanders en kantoorruimte huren apeldoorn daaraan danken wij de vooruitgang. Schumpeter schreef zijn magnum opus Capitalism, Socialism and Democracy in 1942 ter verdediging van het kapitalistische stelsel, dat hij bedreigd zag door de totalitaire staatsvorm die toen grote delen van de wereld beheerste.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De informatietechnologie

Zijn ontwerp was gericht op de optimalisering van de toezichthoudende functie. Het bestand uit een veelhoekig gebouw waarin aan de buitenwand cellen waren geplaatst die aan twee zijden waren voorzien van glazen wanden. Ookde centrale toren in het midden van het gebouwwas rondom geheel van glas, zodat een man toezicht kon houden op alles wat zieh binnen de muren kantoorruimte huren breda afspeelde. ‘De genialiteit van het panopticon lag daarin dat verlichting en doorzichtigheid de mogelijkheid schiepen van totale beheersing. ( … ) Het panopticon vertegenwoordigt een vorm van macht die zichzelf automatisch en doorlopend manifesteert. Panoptische macht ligt in zijn materiele structuur en permanente aanwezigheid.’ Op analoge wijze kan met behulp van de informatietechnologie een
vorm van automatische kantoorruimte huren groningen en continue macht worden gecreeerd, die vastligt in de technologie op dezelfde wijze als deze vastlag in Benthams architectuur. Vertaling van elke productiehandeling in bits en bytes maakt het hele proces doorzichtig en schept een volledig doorzichtige organisatie. ‘De computer is als een röntgenfoto’, zei een manager tegen Zuboff. ‘Het maakt de mensen die het proces uitvoeren erg vijandig. Het is of je een steen oplicht en de kakkerlakken ziet wegkruipen.’ De oude managementmacht manifesteerde zieh in rechtstreeks contact met de ondergeschikte. De kantoorruimte huren amersfoort elektronische variant plaatst het toezicht op afstand, waardoor het abstract wordt en geanonimiseerd. Zuboff geeft het voorbeeld van de invoering van een workflow-systeem bij een telefoonmaatschappij, waarin gegevens werden samengevoegd over de hoeveelheid werk dat telefoonmonteurs te doen hadden in combinatie met de voortgang van iedere opdracht afzonderlijk. Het systeem berekende automatisch het aantal uren en minuten dat voor elke taak beschikbaar was. Een manager: ‘Ik kan het kantoorruimte huren apeldoorn werk van mijn mensen precies volgen. Het enige wat ik hoef te doen is de initialen van een monteur int ypen en ik zie wat hij gedaan heeft. Vroeger moesten we mensen beoordelen op basis van wat we hoorden. Nu hebben wehet zwart op wit.’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Gespecialiseerde kennis

Wie zijn die nieuwe werknemers, waarvan Drucker zulke hoge verwachtingen heeft? Kenniswerkers verrichten hun werk met behulp van gespecialiseerde kennis en zij vormen inmiddels een derde van de Amerikaanse beroepsbevolking. Daarmee vormen zij de grootste beroepscategorie; in omvang vergelijkbaar met de blue collar worker van de jaren i950. Een deel bestaat uit kantoorruimte huren breda hoogopgeleide specialisten: artsen, advocaten, wetenschappers, leraren -van oudsher bekende beroepen die in de herseneconomie in omvang toenemen. Maar verreweg de grootste en snelst groeiende categorie is nieuw en bestaat uit wat Drucker de ‘kennistechnologen’ noemt. De gezondheidszorg telt veel van dit soort specialisten: de laborant, de röntgentechnicus, de
OK-verpleegkundige, de tandartsassistente. Maar zij zijn ook in tal van andere sectoren te vinden: als monteur van kantoorruimte huren groningen computersystemen of telefooninstallaties, als DTP-opmaker bij de uitgeverij en in legio andere beroepen. Wat zij gemeen hebben is dat zij niet werken met abstracte theorieen, maar met praktisch toepasbare kennis. En zij werken met hun handen. In dit opzicht zijn zij te vergelijken met de i9e-eeuwse geschoolde arbeider. Kenniswerk verschilt fundamenteel van het werk in het industriele tijdperk, zegt Drucker. De toegangspoort tot dit werk is het onderwijs, dat vrij toegankelijk is voor iedereen. Daarmee zijn de mogelijkheden om te stijgen op de sociale ladder in principe onbeperkt. Afkomst als traditionele sociale scheidslijn heeft afgedaan, kantoorruimte huren amersfoort want ‘kennisvermogen’ kan, anders dan financieel vermogen, niet door vererving overgaan van de ene op de andere generatie. En kenniswerk maakt geen onderscheid tussen de seksen. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis is een arbeidsbestel ontstaan dat vrouwen dezelfde kansen aanbiedt als mannen, omdat het werk schept waarvoor vrouwen even geschikt zijn als mannen -volgens sommigen zelfs geschikter. Er zijn studies kantoorruimte huren apeldoorn die erop wijzen dat vrouwen gemiddeld over grotere communicatieve bekwaamheden beschikken dan mannen, een essentiele vaardigheid in de herseneconomie.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De sociale samenhang

Daarmee raakt de sociale samenhang versplinterd, omdat het werk – de basis van cohesie in de maatschappij -versplintert. Het productiesysteem in de tijdloze tijd vergt van werknemers niet alleen ultieme flexibiliteit, maar leidt ook tot absolute controle. Always-on people, is een kantoorruimte huren breda omschrijving van The Economist. Naast CRM ontstaan programma’s voor ERM: Employee Relationship Management. ‘Het basisidee is de levensloop van werknemers te digitaliseren en te stroomlijnen – hoe zij worden aangenomen, opgeleid en gemanaged.’ Het Amerikaanse softwarebedrijf Siebel heeft zo’n systeem ontworpen kantoorruimte huren groningen en past het zelf toe. Op de eerste dag van het kwartaal publiceert Tom Siebel, de oprichter en Chief Executive Officer, de ondernemingsdoelen op het intranet. De week daarop volgen de targets van de managers en nog twee weken later heeft elke individuele werknemer zijn doelstellingen ingeleverd. Aan het eind van het kwartaal volgt de afrekening en aan het eind van het jaar wordt strijk-en-zet de tien kantoorruimte huren amersfoort procent minst productieve werknemers ontslagen. De laatste ontwikkeling is een personal tracking system, een systeem van individuele plaatsbepaling. Het is niet ontwikkeld voor mensen die gevaar lopen te worden gekidnapt, maar om de gangen van iedere afzonderlijke medewerker na te gaan. ‘Het volgen van mensen mag een inbreuk betekenen op hun privacy, maar het heeft zijn economische aantrekkelijkheden’, merkt The Economistnuchter op.24
Begin jaren tachtig viel op de gevel van kantoorruimte huren apeldoorn een Berlijns kraakpand te lezen: Wir wollen alles, und zwar subito (Wij willen alles, en wel onmiddellijk). De krakers konden niet voorzien hoe snel het door hen verfoeide kapitalisme aan hun eis tegemoet zou komen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een fiasco

De volgende les was dat de techniek zelf niet de enige oplossing is voor de productieproblemen waarmee bedrijven te kampen hebben. In de vroege jaren tachtig werd veel geschreven over de onbemande fabriek als het productiesysteem van de toekomst. In 1981 beproefde kantoorruimte huren breda General Motors dit concept tot de uiterste grens van het mogelijke. De onderneming had in het voorafgaande jaar een aanzienlijk verlies geleden, het eerste sinds 1921. En ongetwijfeld speelde ook een rol dat de Amerikaanse auto-industrie in het voorgaande decennium grote problemen had gehad met de bezetting van ongeschoolde assemblagefuncties: hoog verzuim, hoog verloop, tot aan openlijke sabotage kantoorruimte huren groningen toe. Wegautomatiseren van het werk was tevens wraak op de onbetrouwbare productiefactor mens. The Economist beschreef wat er gebeurde:
‘Ironisch genoeg bracht Smith, de nieuwe president, zijn onderneming in problemen door precies dat te doen waarvan critici altijd zeggen dat Amerikaanse ma
nagers het zelden doen: hij investeerde sterk op de lange termijn. In de jaren tachtig investeerde GM het kolossale bedrag van 8 miljard dollar in modernisering van zijn fabrieken wereldwijd. Het werd een fiasco. Volgens sommige schattingen was zo’n twintig procent van de bestedingen aan nieuwe technologie verspild. Soms was dat omdat de onderneming onbeproefde nieuwe technologie had uitgekozen die de hemel op aarde beloofde, maar eenvoudig niet werkte. Belangrijker was dat GM van zijn Japanse concurrenten – met name van Toyota, waarmee kantoorruimte huren amersfoort het een joint venture had-had kunnen leren dat zij voorrang gaven aan het stroomlijnen van het productieproces, in plaats van alles te verwachten van technologische oplossingen.’
Uiteindelijk moest de onderneming toegeven dat het nieuwe productiesysteem ‘overgeautomatiseerd’ was. En: ‘We just didn’t do a good enough job communicating to the people.’s Twintigjaar later kwam een onderzoek in de Duitse kapitaalgoederenindustrie tot dezelfde conclusie: de automatisering kantoorruimte huren apeldoorn was te ver voortgeschreden. Meer dan een derde van de ruim veertienhonderd ondervraagde bedrijven meldde dat zij de automatisering van hun productieproces tot een lager niveau hadden teruggebracht ofv an plan waren dat te doen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Operationele groepen

Andere functionele afdelingen werden omgevormd tot zogeheten operationele groepen. Dat was duidelijk een compromis, met name in het geval van de onderhoudsafdeling. Dit voorbeeld laat zien hoe taai een bedrijfscultuur kan zijn. ‘BM’, dit staat voor’bedrijfsmechanisatie’ zoals de afdeling werd genoemd, had een lange traditie. Philips had altijd zelf zijn productiemachines kantoorruimte huren breda ontworpen en gebouwd. Werktuigkunde stond dan ook hoog in aanzien en de monteurs vertoonden een esprit de corps die meer was gericht op de onderneming dan op de afzonderlijke fabriek. Frederiks, met al het charisma dat hij tijdens het veranderingsproces had opgebouwd, slaagde er niet in het onderhoud te decentraliseren. Vertrouwen was het belangrijkste ingredient in het veranderingsproces. Van Oord:’Bij de start van het project hebben we de OR ende vakbonden gevraagd mee te doen. De aanvankelijke houding was: meedoen en medeverantwoordelijkheid dragen kantoor huren per uur groningen is te veel gevraagd, maar we willen wel als waarnemers het project volgen. Er was een filosofie en we vroegen om krediet. Dat is gaandeweg gekomen.’ Communicatie speelde eveneens een belangrijke rol. Een van de meest zichtbare elementen was de publicatie van muurkranten die elke zes weken door de hele fabriek werden opgehangen. Deze vormden het belangrijkste instrument om de uitgangspunten ende voortgang van de organisatieverandering te communiceren naar de medewerkers. Gedurende het project versehenen twaalf van dergelijke kranten. Opmerkelijk was dat het elfde nummer verscheen onder verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad, een teken van het vertrouwen dat inmiddels was opgebouwd.
Vertrouwen speelt ook een centrale rol in het verhaal dat Frederiks vertelt. ‘lk nam elke gelegenheid te baat om op de zeepkist te klimmen en de mensen te verteilen dat ze niet tot hun borst in het water stonden, maar tot hun neus. Op de een of andere manier had ik veel krediet bij de ondernemingsraad. lk had een achtergrond in de halfgeleiderproductie, terwijl de klacht altijd was kantoorruimte huren amersfoort geweest dat het management geen verstand had van de business. lk was nog maar een paar jaar van mijn pensioen verwijderd, dus ik had niets te verliezen en veel te winnen. En ik had de steun van Eindhoven. Dat betekende veel, want daar waren de mensen bang voor. lk heb ze altijd afgeschermd van het hoofdkantoor; dat waren mijn zaken.’ Persoonlijkheid speelt een heel belangrijke rol in een dergelijk kantoorruimte huren apeldoorn proces. ‘Zo’n verandering kan alleen geleid worden door de hoogste man in de organisatie. Het is niet iets wat je kunt delegeren.’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Productievolumes van duizenden

Dat was geen oplossing voor Toyota, dat toen nog in productievolumes van duizenden rekende en slechts over een paar persen beschikte. Daaruit ontstond de noodzaak eenvoudige technieken te ontwikkelen waarmee de mallen frequent gewisseld konden worden. Ohno moest daarvoor kantoorruimte huren breda noodgedwongen een beroep doen op de arbeiders aan de productielijn. Dat was zoiets als vloeken in de tayloristische kerk. Maar eindeloze experimenten slaagden uiteindelijk. Aan het einde van de jaren vijftig konden de productiearbeiders van Toyota een mal verwisselen in drie minuten. Daarmee werd gedemonstreerd welk productief vermogen er ligt opgeslagen op de werkvloer -het vermogen dat Taylor en Ford juist hadden weggerationaliseerd. Er was nog een tweede verrassing. Achteraf bleek dat de kostprijs per eenheid product bij kleine series lager was dan bij massaproductie. De eerste kantoorruimte huren groningen reden was dat massaproductie leidt tot grote buffervoorraden en dus tot extra kosten. Nog belangrijker waren de effecten van deze noodgedwongen taakverruiming voor de productkwaliteit. De Japanse productiearbeiders kregen daardoor een breder overzicht over het productieproces en werden gedwongen te anticiperen op toekomstige problemen die zieh konden voordoen. Het gevolg was dat de hoeveelheid productie-uitval dramatisch afnam. Ohno maakte het daarna tot zijn levenswerk om verspilling in de productie tegen te gaan, muda in het Japans. In de decennia die daarop volgden werd het lean production-systeem verder geperfectioneerd, in een tijd waarin in het Westen de bureaucratische organisatie tot volle bloei kwam. Het concept kantoorruimte huren amersfoort bevat de volgende elementen. Integratie van bedrijfsprocessen. De traditionele scheidslijnen tussen de verschillende functies in het primaire en innovatieproces -inkoop, productie, verkoop, product- en procesontwikkeling-worden doorbroken. Het belang van de klant staat centraal en de belangen van afdelingen zijn daaraan ondergeschikt. Deze integratie wordt doorgetrokken naar de toeleveranciers en de dealers. Integratie van ondersteunende taken. Het primaire proces staat centraal bij deze organisatievorm. De voorbereidende en ondersteunende taken worden daarbij zo veel kantoorruimte huren apeldoorn mogelijk gei:ntegreerd. De omvang van staf-en hulpdiensten is gering. Deze diensten worden beoordeeld op de toegevoegde waarde aan de bedrijfsprocessen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De lijnproductiestructuur

Bij de productie van grote aantallen producten in grote series staat de kostenbeheersing door een efficiente aanwending van het gespecialiseerde machinepark centraal. Dit wordt bereikt door een hoge mate van standaardisatie van het proces. De taken die in deze structuur voorkomen, worden kantoorruimte huren breda gesplitst in een groot aantal deelwerkingen. Hier geldt als basisprincipe: alles is routine. Bij kleinserie- en enkelstuksproductie doet zieh een grote variatie in productietaken voor. Sommige eisen een hoge mate van kwalificatie, andere zijn semi-geschoold of ongeschoold van aard. De afstemming van deze ongelijksoortige vormen van arbeid vormt het kenmerkende organisatieprobleem in dit type kantoorruimte huren groningen productieproces. Hier geldt als principe: alles is specialisatie. Het type productie bepaalt de productiestructuur, het raamwerk waarbinnen de uitvoerende productietaken vorm krijgen ende productieactiviteiten op elkaar worden afgestemd. De productiestructuur beschrijft wie wat doet in welke volgorde binnen het primaire proces. Twee oertypen zijn hier van belang, met mengvormen daartussen. Deze productievormen zijn ooit ontstaan vanuit het streven een maximale efficiency te bereiken.
De eerste vorm is de lijnproductiestructuur. Daarin volgen de producten een rechte lijn langs verschillende werkplekken, die in het productiejargon ‘stations’ worden genoemd. Aan elk van deze stations wordt een verschillende taak uitgevoerd, tot aan het einde van de lijn het product geheel gereed is. De kantoorruimte huren amersfoort productie aan de lopende band is het bekendste voorbeeld. Zo’n lijn lijkt op het eerste gezicht erg efficient, want er wordt geen seconde tijd verspild. Maar de optimale efficiency kan alleen worden bereikt bij een bepaald, technisch gespecificeerd productievolume. Nemen we als voorbeeld een eenvoudig productiesysteem, waarin het werk is verdeeld over vijf stations, A toten met E. De bewerkingstijd aan deze stations varieert van i tot 6 minuten. Zo’n lijn zou nooit efficient kunnen functioneren vanwege de verschillen in de bewerkingstijden en moet dus in balans worden gebracht. Dit doen we kantoorruimte huren apeldoorn door het kleinste gemene veelvoud van de bewerkingstijden te nemen, in dit geval 12. De productielijn loopt dan ongestoord bij de volgende combinatie (zie tabel

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een adviesrol

De SNT-organisatie in Nederland telt ongeveer 6.000 mensen, waarvan 5.000 met hun oor aan de telefoon.’Dan reken ik ook de teamleiders tot het directe personeel, want zij luisteren van tijd tot tijd mee naar de gesprekken van de operators. De rest bestaat uit management en staf. De IT-afdeling is bij ons vrij groot.’ De geschiedenis van SNT weerspiegelt de ontwikkeling van de branche. De onderneming begon in het begin van de jaren tachtig als een ‘belfabriek’ die in korte tijd kon zergen voor optimale bereikbaarheid. Grete tv-acties als Een voor Afrika kantoorruimte huren breda betekende dat ad hoc honderden lijnen en honderden_werkplekken werden ingeschakeld. Flexibiliteit bieden – daar is de organisatie op gebouwd. Dat geldt nog steeds. Berucht zijn de terugroepacties, zoals ooit het geval was met de Olvarit-affaire. Een mogelijk schadelijke stof in potjes babyvoeding levert binnen een paar uur een hausse aan telefoonverkeer op. ‘Het merendeel van onze activiteiten is heel goed te plannen’, zegtVermeer.’Door ervaringw eet je dat het op maandag drukker is, daar hebben we roosterinstrumenten voor. Terugroepacties zijn niet te plannen. Maar wij hebben een dergelijke schaalgrootte dat wij op korte termijn extra mensen in kunnen zetten.Tien posten hier erbij, twintig daar.Je belt op: waar is nog capaciteit beschikbaar? Of je last kantoorruimte huren groningen een training af, of een werkoverleg. Op een populatie van vijfduizend man kun je makkelijk schuiven. Bij zo’n actie zijn wij met een paar uur in de lucht. Maar dat kernt niet zo vaak voor.’ lnmiddels is strategic outsourcing het sleutelwoord. Dat betekent dat het structurele telefoonverkeer van en naar de kantoorruimte huren amersfoort opdrachtgever geheel wordt overgenomen. De telefoon wordt niet meer aangenomen in het bedrijf, maar bij het externe callcenter, dat is aangesloten op de informatiesystemen van de opdrachtgever. ‘In het verleden werden we gebeld door de assistent van de marketingmanager. “We hebben morgen een campagne en we hebben bedacht om kantoorruimte huren apeldoorn in de brochure een telefoonnummer op te nemen. Kunnen jullie dat even overnemen?”Tegenwoordig zitten wij bij de Raad van Bestuur te praten over hoe hun customer care kan worden geoptimaliseerd.We krijgen steeds meer een adviesrol.’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het proces van automobielassemblage

Aan het einde van deze eeuw was het proces van industriele concentratie echter zo ver voortgeschreden dat er grote vennootschappen waren ontstaan, die niet meer konden worden bestuurd door een enkele ondernemer. Het bestuur van een grote onderneming werd een afzonderlijk beroep. Men zou kunnen zeggen dat de kapitalist werd gedwongen zijn taak over te dragen aan professionals kantoorruimte huren breda zonder kapitaal. De nieuwe managersklasse had niet de productiemiddelen in eigendom en kon zieh dus slechts beroepen op gedelegeerde beschikkingsmacht. Zij was ook niet altijd rijk, zeker niet in de rijen van het middenkader. Zo ontstond behoefte aan een nieuwe mythe, waarop zij haar gezag kon legitimeren. Scientific management bood die ideologie: de professionaliteit van het management die is gebaseerd op superieure wetenschappelijke inzichten die de uitvoerende werknemer niet gegeven zijn. De legitimiteitsbasis van het management is zijn kennismonopolie. Zuh off geeft tal van voorbeelden van de wijze waarop de ideologie van de kennissuperioriteit van het management is kantoorruimte huren groningen verankerd in de hedendaagse arbeidsorganisatie.
‘Een verklaring voor de neiging van managers om min of meer exclusief toegang te behouden tot de kennisbasis van de onderneming is hun gevoel “anders” te zijn. Het is de onderliggende overtuiging dat ondergeschikten niet in staat zijn om het soort informatie te begrijpen dat managers hanteren. Een andere verklaring is dat hedendaagse managers de groepsloyaliteit willen versterken en bijgevolg kantoorruimte huren amersfoort werknemers uitsluiten van informatie en besluitvorming.”‘
Zij stelt vast dat voor veel managers het delen van kennis en het verschaffen van informatie aan alle leden van de organisatie overeenkomt met verraad. Op het uitvoerende niveau treffen we het spiegelbeeld aan. Zuboff beschrijft de poging van een socioloog om arbeiders in Detroit te betrekken bij veranderingen in het proces van automobielassemblage, naar het voorbeeld
van innovaties die eerder waren beproefd kantoorruimte huren apeldoorn door Volvo in Zweden. Hij kreeg als reactie: ‘Dat is belachelijk. Het bedrijf weet daar veel meer van dan wij. Als er een betere manier is om de fabriek te laten draaien, weet het bedrijf wel hoe dat moet.’22 Zo haalde Taylor uiteindelijk zijn gelijk op de werkvloer.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment